PRIVACYVERKLARING

Hier vind je de privacyverklaring van schoonheidssalon Natuurlijk Bij Carin. In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Natuurlijk Bij Carin.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Natuurlijk Bij Carin verzameld worden. Het is daarom goed om te weten wat daarmee gedaan wordt en hoe je je wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven.

Aangezien de privacyverklaring soms gewijzigd zal worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen, is het raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 1. Doel gegevens

Contact opnemen
Jouw gegevens zullen bewaard worden als je contact opneemt met Natuurlijk Bij Carin, klant bent en/of je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief. Van (oud-)klanten heeft Natuurlijk Bij Carin beschikbare gegevens digitaal opgeslagen zoals naam, e-mailadres, woonadres, telefoonnummer, data en soorten behandelingen en wel of geen interesse in het ontvangen van de nieuwsbrief. Van mensen die alleen interesse hebben in het ontvangen van de nieuwsbrief wordt het e-mailadres opgeslagen en indien beschikbaar naam.

 

 1. Ontvangers

Planet, MailChimp, Carin de Vries
De e-mail van schoonheidssalon Natuurlijk Bij Carin wordt gehost bij Planet en de nieuwsbrief bij MailChimp. Op de website staan momenteel geen formulieren waar adresgegevens achtergelaten kunnen worden.

De adresgegevens worden allemaal door mij, Carin de Vries, in een beveiligd excelbestand bewaard en opgeslagen op een beveiligde USB-stick. Voor de nieuwsbrief worden de emailadressen geupload op de server van MailChimp. Voor de privacyverklaring van MailChimp, klik hier: https://mailchimp.com/about/security/.

 1. Opslagperiode

Voor klanten tot 7 jaar na laatste behandeling/factuur, voor nieuwsbrief tot verzoek uitschrijven
De gegevens zoals bekend in het adressenbestand worden bewaard tot 7 jaar na de laatste schoonheidsbehandeling bij Natuurlijk Bij Carin (fiscale bewaarplicht). Voor mensen die alleen de nieuwsbrief ontvangen worden de adresgegevens bewaard tot het moment dat zij verzoeken zich voor de nieuwsbrief uit te schrijven. Bij het stoppen van de bedrijfsvoering worden de gegevens bewaard zolang de wet voorschrijft.

 1. Beveiliging

Wachtwoord
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Natuurlijk Bij Carin of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

 1. Jouw rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Natuurlijk Bij Carin vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Natuurlijk Bij Carin. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens en kunt de volgende acties nemen/eisen:

 • Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Natuurlijk Bij Carin.
 • Recht op overdracht
  Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Natuurlijk Bij Carin opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Natuurlijk Bij Carin al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 • Recht op uitschrijven nieuwsbrief
  Wil je niet langer de nieuwsbrief per e-mail ontvangen, dan kun je je hiervoor laten uitschrijven.
 • Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Natuurlijk Bij Carin vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 • Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Natuurlijk Bij Carin niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Het gebruik maken van deze rechten kan via carindevries@planet.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en het Burger Service Nummer (BSN) onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen zes weken te reageren.

 1. Plichten

Natuurlijk Bij Carin verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Natuurlijk Bij Carin via e-mail en/of het bevestigen van afspraken. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren voor het verzenden van de nieuwsbrief, zijn de minimale benodigde gegevens.

Mocht Natuurlijk Bij Carin jouw gegevens in de toekomst willen delen met anderen dan de hierboven genoemde partijen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Schoonheidssalon Natuurlijk Bij Carin behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Natuurlijk Bij Carin dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Natuurlijk Bij Carin te beschermen. Daarbij wordt altijd getracht jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

November 2019